Stikking og masseberegning

Landmåling, kart, masseberegning og dokumentasjon

Industri- og næringstomter

Opparbeiding av næringstomter og forretningsbygg

Vann- og avløpsanlegg

Utbygging, vedlikehold og renovering

Veganlegg

Opparbeiding og vedlikehold

Idrettsanlegg

Opparbeidelse av fotballbaner og andre idrettsanlegg

Transport

Alt innen transport- og kranoppdrag

Byggefelt

Komplette byggefelt; prosjektering, utbygging av veier, teknisk anlegg og opparbeiding av tomter

Utearealer

Opparbeidelse av utearealer, murer, kantstein og dekker av asfalt og belegningsstein

Natursteinmur

Naturstein, pukk, grus og singel fra den eneste natursteinforekomsten i Møre og Romsdal. Levert eller montert

Sprenging

Alle typer bore- og sprengningsoppdrag

Fjellsikring

Vi utfører, fjellrensk, boltesikring, og montering av steinsprangnett, isnett og sognemur.