STIKKING OG MASSEBEREGNING

Aco Anlegg har det riktige utstyret, programvare og ikke minst kompetente medarbeidere til å utføre stikking, innmåling og dokumentasjon.

Aco Anlegg AS utfører masseberegninger for stikking, sprenging og graving.
Masser beregnes ut fra innmålt terreng. 
Vi gjør også beregninger av volum i forbindelse med uttak og tilføring av masser.