ISO sertifisering

En ISO-sertifisering stiller krav til at selskapet har rutiner og arbeidsmetodikker som sikrer at virksomheten evner å levere i henhold til fastsatte krav. Arbeidet utføres av en tredjepart. Aco Anlegg innehar følgende sertifiseringer.

ISO 9001 - kvalitetsledelse.
Standarden bidrar til å nå FN´s bærekraftsmål nummer 8: "Anstendig arbeid og økonomisk vekst."

ISO 14001 - miljøledelse.
Standarden bidrar til å nå FN´s bærekraftsmål nummer 13: "Stoppe klimaendringene."

ISO 45001 - arbeidsmiljø.
Standarden bidrar til å nå FN´s bærekraftsmål nummer 8: “Anstendig arbeid og økonomisk vekst.”

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven