« Tilbake

Nordøyvegen

Anlegg Nordvest AS, eid av ACO Anlegg, Busengdal AS og Opshaug Sandtak AS – er den største underentreprenøren for Skanska, som bygger Nordøyvegen.

Nordøyvegen skal knytte sammen fem øyer med ca. 13 km tunneler og tre broer på totalt 800 meter. I tillegg kommer sjøfylling, samt en «midtfjords» rundkjøring, for nevne noen av utfordringene i prosjektet.

Anlegg Nordvest skal masseforflytte 180.000 pfm3 jord og ubrukbar masse, og 37.000 pfm3 fjell. Videre skal selskapet legge 420.000 meter med trekkerør, etablere lysmast- og brannvernfundamenter og utføre alt av veibygging (ekskl. asfalt) på ca. 40 km vei.