« Tilbake

ISO sertifisering

Som en av de første innen vår bransje på Sunnmøre har ACO Anlegg blitt ISO sertifisert innen 3 standarder: Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.


Tarjei_utklipp.jpg

– ISO sertifiseringene er en viktig milepæl i utvikle selskapet på en profesjonell og bærekraftig måte, sier daglig leder Tarjei Rødset.



En ISO-sertifisering stiller krav til at selskapet har rutiner og arbeidsmetodikker som sikrer at virksomheten evner å levere i henhold til fastsatte krav. Arbeidet utføres av en tredjepart.

I ACO Anlegg er vi alltid på søken etter bedre måter å gjøre jobben på – bedre for ansatte, bedre for kunder, og bedre for miljøet. Gjennom vårt medlemskap i United for Smart Sustainable Cities samarbeider vi tett med partnere fra næringsliv, akademia og det offentlige for å fremme bærekraftige løsninger i tråd med FN´s bærekraftsmål.

ISO 9001 - kvalitetsledelse. Standarden bidrar til å nå FN´s bærekraftsmål nummer 8: "Anstendig arbeid og økonomisk vekst."

ISO 14001 - miljøledelse. Standarden bidrar til å nå FN´s bærekraftsmål nummer 13: "Stoppe klimaendringene."

ISO 45001 - arbeidsmiljø. Standarden bidrar til å nå FN´s bærekraftsmål nummer 8: “Anstendig arbeid og økonomisk vekst.”


ACO Anlegg – den mest komplette entreprenøren innen grunnarbeid på Nordvestlandet.