« Tilbake

Bygging av forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet

Statens vegvesen og ACO Anlegg AS signerte tirsdag kontrakt om bygging av forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet. Kontrakten har en verdi på 92,5 millioner kroner eks. mva.

– Denne kontrakten betyr svært mye for oss, sier daglig leder Tarjei Rødset. Prosjektet ligger midt i vårt nærområde, og dette er en av de største enkeltkontraktene ACO Anlegg noensinne har hatt.

Teams-møte

Bildetekst: Grunnet Covid-19 foregikk selve signeringen med Bank-ID på nett, og seremonien rundt som videomøte på Teams.
 

Kjapt i gang

Nå går vi rett over i samhandlingsmøter for å avklare ting rundt selve gjennomføringen. Vi har et godt lag med underentreprenører med oss i prosjektet, blant andre Busengdal AS, Opshaug Sandtak AS og Koren Sprengningsservice AS. Byggetiden er beregnet til om lag 15 måneder, og prosjektet skal være ferdigstilt sommeren 2022.

Om prosjektet:

Utbedringsprosjektet starter ca. 500 meter sør for kryssingen av Tverrelva, som er om lag 4 kilometer nord for Sjøholt sentrum. Det blir avslutta etter ca. 2,8 km, ved avkjøringen til hyttene i Nysæterbakkane, ca. 1,4 km sør for Fjellstova.

I tillegg til etablering av forbikjøringsfelt, skal veien også utvides. Utbedring av svinger på strekningen inngår i prosjektet. Ny veibredde blir 10 meter der det er tofeltsvei og 13,5 meter der det er forbikjøringsfelt, inkludert veiskuldre og rumlefelt. Med tilpassing inn mot dagens vei i begge ender blir den samla strekningen som skal utbedres ca. 2,8 km.