« Tilbake

ACO Anlegg avlegger bærekraftsrapport

ACO har de siste årene bevisst satset på bærekraftige løsninger. I denne sammenheng, og som den første entreprenøren i Norge, har ACO nå valgt å avlegge sin første bærekraftsrapport gjennom selskapet R8me.

Bærekraftsrapporten viser på en transparent måte statusen for ACO.  Her fremgår det hvordan ACO gjør det innen økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer. Informasjon gjøres tilgjengelig for, og vil ha betydning for alle ACO sine interessenter i årene fremover.

Som nevnt ønsker ACO å være transparent og i første omgang vil en slik rapport særlig være nyttig for bankforbindelser, tilsatte og aksjonærer. Vi tror at det offentlige i fremtiden vil hensynta verdiene som kommer frem av bærekraftsmålinger i fremtidige anbud.

Uavhengig av ACO sin status, vil vi med denne målingen, gis et rammeverk for dokumenterbare bærekraftindikatorer, og et utgangspunkt for å definere konkrete forbedringstiltak.
I forlengelsen av bærekraftsarbeidet i ACO og avleggelsen av denne rapporten, har ACO blitt invitert til å delta i arbeidsmøter hos Finanstilsynets regulatoriske sandkasse. Dette skjer ifm. at R8me som fintec-selskap har blitt tatt opp i Finanstilsynet sin sandkasse.

R8me ønsker å utvikle en standardisert løsning for automatisert måling av bærekraft i foretak.

Alt vi gjør henger sammen, og bygger opp under strategien vår om å være en bærekraftig bedrift. Vi er alltid på søken etter bedre måter å gjøre jobben på – bedre for ansatte og kunder, og bedre for miljøet.Les hele rapporten her