« Tilbake

ACO Anlegg AS kjøper Grunnarbeidsavdelingen i Veidekke Bygg, distrikt Møre og Romsdal

Veidekke sin grunnarbeidsavdeling blir en del av ACO Anlegg.

ACO Anlegg har signert kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om kjøp av grunnarbeidsavdelingen i Veidekke Bygg, distrikt Møre og Romsdal.

Grunnarbeidsavdelingen ble startet som et selskap som drev grunnarbeid i Elnesvågen i 1960 årene, dette selskapet startet opp med pukkverk i Bingsa og fikk navnet UFO Pukkverk AS. UFO ble kjøpt av Veidekke Industri AS i 2002, og i 2009 ble grunnarbeidselskapet UFO Entreprenør AS overført til Veidekke Entreprenør AS. UFO Entreprenør AS ble fusjonert inn i Veidekke Entreprenør AS i 2017.

Kjøpet av Grunnarbeidsavdelingen er et strategisk grep for ACO Anlegg AS, som gjennom dette selskapet vil befeste sin posisjon i grunnarbeidsmarkedet i Møre og Romsdal. Grunnarbeidsavdelingen har en sterk posisjon i lokalmiljøet og besitter kunnskap om lokale forhold og markedet. For oss er dette egenskaper ACO Anlegg AS legger stor vekt på, sier daglig leder i ACO Anlegg, Tarjei Rødset.
 
Avdelingen er en meget solid entreprenør, med dyktige og motiverte medarbeidere. Vi har hatt god nytte av grunnarbeid i eget hus, men når Veidekke Bygg gjør strategiske grep var det ikke lenger plass til en grunnarbeidsavdeling i et Bygg Distrikt. Vi er veldig glad for at vi har fått til denne avtalen, og at alle våre medarbeidere blir ivaretatt av et solid og seriøst grunnarbeidsselskap. Vi takker de ansatte for verdiene de har skapt, og ønsker lykke til videre under nytt eierskap, sier distriktsleder Stig Mork i Veidekke Bygg, distrikt Møre og Romsdal.