Medlem av Fremtidslaben

Medlem av Fremtidslaben

Framtidslaben sin oppgave er å legge til rette for at partnerene skal samarbeide om å realisere konkrete prosjekter. I Framtidslaben deler partnerene kunnskap, kompetanse og erfaring slik at de kan finne felles løsninger på egne utfordringer.

Les meir
Reduksjon av tomgangskjøring

Reduksjon av tomgangskjøring

Vi jobber aktivt for en bærekraftig drift av maskinparken, og har et gjennomsnitt på 15% tomgangskjøring sammenlignet med bransjesnittet på omkring 45%. Ved å redusere tomgangskjøringen har vi redusert vårt Co2-utslipp med ca. 60 000 tonn per år.

Medlem i United for Smart Sustainable Cities

Medlem i United for Smart Sustainable Cities

I FN sin lab i Ålesund samarbeider vi tett med partnere fra næringslivet, akademia og det offentlige for å fremme bærekraftige løsninger.

Gjenbruk av masser

Gjenbruk av masser

Vi er opptatt av å gjenbruke så mye som mulig. Dette gir reduserte utslipp i forbindelse med til- og frakjøring av masser.

Fossilfri kraning

Fossilfri kraning

Vi kan som første kranbilfirma i Møre og Romsdal tilby fossilfri kraning forutsatt at det er tilrettelagt for dette på byggeplassen.

Samarbeid med Natursteinpartner

Samarbeid med Natursteinpartner

I 2020 kjøpte vi Natursteinpartner. Samarbeidet gjør at vi kan levere kortreist naturstein av høy kvalitet, fremfor å måtte importere stein fra Asia. Dette gir miljøgevinster i form av reduksjon i transport og utslipp.

Samarbeid med Grønn Vekst Norge

Samarbeid med Grønn Vekst Norge

Vi produserer bærekraftig vekstjord ved å gjenbruke kompost og myr, for levering mellom Trondheim og Bergen. Denne jorda sikrer et finere sluttresultat og jorda kan også brukes flere måneder i året ved opparbeiding av uteareal.

Elektriske kjøretøy

Elektriske kjøretøy

Dersom bruken tillater det skal det kjøpes elektrisk bil fremfor fossilt drevet bil. I 2019 var 50 % av bilene som ble kjøpt elektrisk drevet.

Oppdatering av maskinpark

Oppdatering av maskinpark

Vår strategi om bærekraft ligger alltid til grunn ved løpende oppgradering av maskinparken.