Ny logo og visuell identitet!

Ny logo og visuell identitet!

I Framtidslaben har vi fokus på at forskjellige mennesker med forskjellige innfallsvinklar møtast for å kunne sjå ein sak frå fleire sider – og dette ville vi at logoen skulle spegle. Vest Studio har utvikla profilen til Framtidslaben i samarbeid med teamet i laben, og vi er veldig fornøgde!

Les meir
Reduksjon av tomgangskjøring

Reduksjon av tomgangskjøring

Vi jobber aktivt for en bærekraftig drift av maskinparken, og har et gjennomsnitt på 15% tomgangskjøring sammenlignet med bransjesnittet på omkring 45%. Ved å redusere tomgangskjøringen har vi redusert vårt Co2-utslipp med ca. 60 000 tonn per år.

Medlem i United for Smart Sustainable Cities

Medlem i United for Smart Sustainable Cities

I FN sin lab i Ålesund samarbeider vi tett med partnere fra næringslivet, akademia og det offentlige for å fremme bærekraftige løsninger.

Gjenbruk av masser

Gjenbruk av masser

Vi er opptatt av å gjenbruke så mye som mulig. Dette gir reduserte utslipp i forbindelse med til- og frakjøring av masser.

Fossilfri kraning

Fossilfri kraning

Vi kan som første kranbilfirma i Møre og Romsdal tilby fossilfri kraning forutsatt at det er tilrettelagt for dette på byggeplassen.

Samarbeid med Natursteinpartner

Samarbeid med Natursteinpartner

I 2020 kjøpte vi Natursteinpartner. Samarbeidet gjør at vi kan levere kortreist naturstein av høy kvalitet, fremfor å måtte importere stein fra Asia. Dette gir miljøgevinster i form av reduksjon i transport og utslipp.

Samarbeid med Grønn Vekst Norge

Samarbeid med Grønn Vekst Norge

Vi produserer bærekraftig vekstjord ved å gjenbruke kompost og myr, for levering mellom Trondheim og Bergen. Denne jorda sikrer et finere sluttresultat og jorda kan også brukes flere måneder i året ved opparbeiding av uteareal.

Elektriske kjøretøy

Elektriske kjøretøy

Dersom bruken tillater det skal det kjøpes elektrisk bil fremfor fossilt drevet bil. I 2019 var 50 % av bilene som ble kjøpt elektrisk drevet.

Oppdatering av maskinpark

Oppdatering av maskinpark

Vår strategi om bærekraft ligger alltid til grunn ved løpende oppgradering av maskinparken.